image banner
Đoàn công tác của Huyện ủy Mường Khương làm việc với Đảng ủy xã Nấm Lư

Thực hiện Công văn số 1656-CV/HU, ngày 08/6/2023 của Huyện ủy Mường Khương về việc các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các tổ công tác làm việc với đảng ủy các xã, thị trấn. Sáng ngày 12/7/2023, Đoàn công tác của Huyện ủy Mường Khương đã làm việc với Đảng ủy xã Nấm Lư. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - chủ trì hội nghị. Tham gia làm việc còn có các đồng chí thành viên tổ công tác theo Thông báo số 664 - TB/HU, ngày 07/6/2022 của Huyện uỷ Mường Khương; tổ công tác theo Quyết định 3988/QĐ-UBND, ngày 26/9/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, trưởng các đoàn thể, cán bộ, công chức xã, lãnh đạo Trạm y tế, các đơn vị trường học trên địa bàn xã.

anh tin bai

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy xã Nấm Lư đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hơn 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong tổng số 19 mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, có 09/19 mục tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; 05 mục tiêu đạt 70%; 03 mục tiêu đạt 50%; 02 mục tiêu đạt dưới 50%.

Kinh tế phát triển đúng hướng. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.402 tấn/năm; thực hiện trồng mới được 265 ha chè, nâng tổng diện tích chè trên địa bàn xã lên trên 342,9ha. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác đạt 62 triệu đồng/ha. Bình quân đàn gia súc tăng 7,9%/năm, sản lượng thịt hơi các loại đạt 185 tấn/năm. Thực hiện trồng mới được 81 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 33,31%. Trên địa bàn xã đang duy trì hoạt động của 02 cơ sở sản xuất gạch không nung, 03 xưởng mộc, 02 xưởng chế biến chè. Giá trị sản xuất đạt khoảng 550 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt 99,1% KH. Xã đã hoàn thành được 7/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng (năm 2022 đạt 21,52 triệu đồng/người/năm).

Văn hoá – xã hội có bước tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời đúng quy định, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học lớp mẫu giáo đạt 100%; trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần đạt 98% trở lên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm triển khai thực hiện, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trên địa bàn xã chiếm 28,7%. Công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ giảm hộ nghèo trung bình đạt 7,36%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từng bước được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở.

anh tin bai
anh tin bai

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, tồn tại; phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn đạt hiệu quả trong thời gian tới.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 263
  • Tất cả: 13,027
Đăng nhập